x

Naujienos

 

2019 m. liepos 19 d. Vilniuje įvyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdis, skirtas su socialiniais partneriais aptarti ES fondų investicijų programos 2020–2027 metų prioritetus – „Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką” bei „Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį”.

 

Liepos 22 d. įsigaliojo pakeistas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

 

Vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. pasirašė įsakymus dėl dviejų vietos veiklos grupėms aktualių teisės aktų pakeitimų.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-49 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ padaryti kai kurie minėto sąrašo duomenų pakeitimai.

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) informavo (atsisiųsti raštą arba skrajutę), kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ) (atsisiųsti įstatymą).

 

2019 m. spalio 24–25 d. Byliškėse (Prienų raj.) vykusiame renginyje „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas…

 

2019 m. spalio 24-25 d. (ketvirtadienį, penktadienį) kaimo turizmo sodyboje „Grand Villa“ (Byliškėse, Prienų rajonas) vyks mokymai miestų vietos veiklos grupėms (toliau – VVG)  tema – „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas“, kuri apima su VVG strategijų projektų įgyvendinimu susijusius klausimus.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymais Nr. 1V-804 ir 1V-803 pakeisti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašai.

 

Suinteresuotoms institucijoms derinti pateikti vietos plėtros strategijų įgyvendinimą reglamentuojantys finansavimo sąlygų pakeitimo projektai: vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo projektas „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 […]

 

Pateikiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų į vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimą ir bendruomenių socialinės integracijos didinimą įgyvendinimo pažangos vertinimo pristatymo pranešimus ir galutinę ataskaitą.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!