x

Naujienos

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu patvirtino pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą atrinktų ir finansuotinų miestų vietos plėtros strategijų pirmuosius sąrašus Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione bei Sostinės regione.

Pirmuoju sąrašu finansavimas skiriamas Druskininkų, Joniškio, Pakruojo, Utenos, Kėdainių, Biržų, Varėnos, Kelmės, Radviliškio, Vilkaviškio, Prienų, Šakių, Ukmergės ir Švenčionių miestų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijoms. Artimiausiu metu bus patvirtinti kiti finansuotinų strategijų ir rezervinis sąrašai.

Patvirtinti sąrašai – čia.

 

2024 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-182 “Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklosBendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui “ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ (ESF+) projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

 

2024 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-74 “Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (ERPF) projektą.

 

Vidaus reikalų ministerijai vertinimui pateiktos 52 miestų vietos plėtros strategijos. Finansavimas strategijoms skiriamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo  taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų atrankos kriterijus.

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektu tvirtinamų  Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) projektą.

 

 

 

 

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. nebegalioja Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento (toliau – ESITP departamentas)  elektroninio pašto adresas.

 

 

 

Spalio 31 d. Kaune įvyko sėkmingiausiai įgyvendintų 2014-2020 m. vietos plėtros strategijų projektų apdovanojimų renginys.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!