x
  • Pradžia
  • >
  • Startuoja paramos teikimas vietos plėtros strategijoms rengti

Startuoja paramos teikimas vietos plėtros strategijoms rengti

2023 vasario 24 d.

Vidaus reikalų ministerija patvirtino 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Kviečiame miestų vietos veiklos grupes rengti savo gyvenamosios vietovės plėtros strategijas, kuriose būtų numatyta, kaip išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bus gerinamos vietinės įsidarbinimo galimybės ir didinama socialinė bendruomenių integracija, numatant veiklas, skirtas socialiniai atskirčiai mažinti, užimtumo bei socialinio verslo kūrimosi bendruomenėse skatinimui.

Iš viso šiam kvietimui skirta 600 tūkstančių eurų 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų.

Projektų įgyvendinimo planai priimami iki 2023 m. balandžio 14 d. 24 val.

Daugiau informacijos: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/vietos-pletros-strategiju-rengimas

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/images/LT%20Bendrai%20finansuoja%20Europos%20S%C4%85junga_POS.jpg