x

Naujienos

 

Prie socialinės atskirties mažinimo gali prisidėti ir sportas. Sporto naudą socialinės atskirties mažinimui pademonstravo projektas, kurio metu dalyviai turėjo galimybę tapti orientavimosi varžybų dalimi. Tokia sporto šaka ne tik padeda derinti sveiką ir aktyvų laisvalaikį, poilsį gamtoje, bet ir pasirūpinti savo fizine bei psichine sveikata.

 

Specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikai – socialiniai atskirčiai jautrios grupės. Tam, kad socialinė šių grupių atskirtis mažėtų, o integracija didėtų, Varėnoje dar 2019 m. pradėtas vykdyti projektas „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“. Pagrindinio jo vykdytojas – Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis. Laikinai šios įstaigos direktorės pareigas einanti Rimutė Latvienė sako, kad projekto atsiradimą lėmė išaugęs specialiųjų poreikių vaikų skaičius darželyje ir specialistų, kurie galėtų dirbti su tokiais vaikais, trūkumas.

 

Zarasų mieste neįgalieji ir vyresnio amžiaus žmonės susiduria su socialine atskirtimi. Tokius žmones dažniau kankina vienišumas, jie gyvena uždarą gyvenimą, dažnu atveju nedirba ir nėra pakankamai motyvuoti dalyvauti bendruomenės gyvenime. Siekdama spręsti šias problemas, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga dvejus metus vykdė projektą „Veiklūs neįgalieji ir senjorai – veikli bendruomenė.“

 

Biržuose įgyvendinto projekto „Šiluma nuo stalo“ metu senyvo amžiaus ir negalias turintiems žmonėms du kartus per savaitę būdavo vežamas maistas į namus. Projekto metu pastebėta, kad tokiems žmonėms svarbiausias ne maistas, o bendravimas ir pokalbiai su savanoriais. Maisto tiekimas leido pamatyti, kokių socialinių paslaugų labiausiai reikia tokiems žmonėms, o kartais ir suteikti pagalbą, siekiant išgydyti nuo priklausomybių, kaip alkoholizmas.

 

2019 m. liepos 19 d. Vilniuje įvyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdis, skirtas su socialiniais partneriais aptarti ES fondų investicijų programos 2020–2027 metų prioritetus – „Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką” bei „Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį”.

 

Liepos 22 d. įsigaliojo pakeistas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

 

Vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. pasirašė įsakymus dėl dviejų vietos veiklos grupėms aktualių teisės aktų pakeitimų.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-49 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ padaryti kai kurie minėto sąrašo duomenų pakeitimai.

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) informavo (atsisiųsti raštą arba skrajutę), kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ) (atsisiųsti įstatymą).

 

2019 m. spalio 24–25 d. Byliškėse (Prienų raj.) vykusiame renginyje „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimas…

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!