x

Naujienos

 

Vidaus reikalų ministerijai vertinimui pateiktos 52 miestų vietos plėtros strategijos. Finansavimas strategijoms skiriamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo  taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų atrankos kriterijus.

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektu tvirtinamų  Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) projektą.

 

 

 

 

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. nebegalioja Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento (toliau – ESITP departamentas)  elektroninio pašto adresas.

 

 

 

Spalio 31 d. Kaune įvyko sėkmingiausiai įgyvendintų 2014-2020 m. vietos plėtros strategijų projektų apdovanojimų renginys.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių projektą.

 

 

Baigtas miestų vietos veiklos grupių mokymų, skirtų vietos plėtros strategijų parengimui, ciklas.

 

Š. m. spalio 17 d. Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje regionų plėtros tarybų kolegijų pirmininkams, ministerijų atstovams, socialiniams ir ekonominiams partneriams pristatytos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvų įgyvendinimo aktualijos įgyvendinant 2021-2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programą bei esminiai vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos pokyčiai.

 

Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi vietos plėtros strategijų rengimo bei atrankos proceso trūkumus ir rizikas nepasiekti ES ir nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų rodiklių, patobulino vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles ir skelbia naują strategijų pateikimo ministerijai datą.

 

Š. m.  spalio 10 d. (Marijampolė), spalio 12 d. (Vilnius), spalio 18 d. (Kėdainiai) ir spalio 20 d. (Klaipėda) Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, organizuoja praktinius mokymus miestų vietos veiklos grupių atstovams apie vietos plėtros strategijų rengimą ir atranką.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!