x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintas vietos plėtros strategijų rengimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas vietos plėtros strategijų rengimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

2023 vasario 20 d.

Vidaus reikalų ministerija patvirtino 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašą[1].

Patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas numato, kad bus remiamos įvairios veiklos, susijusios su vietos plėtros strategijos rengimu, t. y. vietos plėtros strategijų rengimas; vietovės tiriamųjų studijų vykdymas, kuris remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti; vietos bendruomenės ir kitų miestų vietos veiklos grupių (VVG), su kuriomis miesto VVG per vietos plėtros strategijos veiksmus planuoja bendradarbiauti, įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą (renginių organizavimas, kitų informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas, vykdymas); miesto VVG valdymo organų atstovų, darbuotojų mokymas, kuris remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti.

Projektų įgyvendinimo planus teikti ir gauti finansavimą galės miestų vietos veiklos grupės, atitinkančios Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti 600 tūkstančių eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas buvo derintas Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros koordinavimo darbo grupėje sudarytoje iš socialinių ir ekonominių partnerių ir kitų suinteresuotųjų institucijų, skelbtas esinvesticijos.lt bei derintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Finansų ministerija (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/pazangos-priemones-nr-01-004-08-04-01-didinti-visuomenes-isitraukima-i-vietos-problemu-sprendima-veiklos-bendruomenes-inicijuotos-vietos-pletros-metodo-bivp-taikymas-parama-vietos-pletros-strategiju-rengimui-projektu-finansavimo-salygu-apraso-projektas).

 

[1] Žiūrėti priedą „2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas