x

Naujienos

 

„Iniciatyva perduota miestiečiams, kuriems svarbu išspręsti jų vietovėje iškilusias problemas. Palyginti su tradiciniais metodais, įgyvendinant šį – bendruomenės inicijuotos vietos plėtros – metodą, žmonės, iki šiol buvę pasyvūs regioninės politikos „naudos gavėjais“, tapo aktyviais partneriais ir plėtros iniciatoriais“, – sakė vidaus reikalų viceministras Julius Morkūnas, sveikindamas praėjusį penktadienį (11.25) Vilniuje vykusios konferencijos „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ dalyvius.

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Jį rasite čia:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1192917
Kviečiame per 10 darbo dienų teikti pastabas ir pasiūlymus.

 

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas pasirašė įsakymus, kuriais skyrė finansavimą Biržų, Jonavos, Kaišiadorių ir Švenčionių miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti. Keliose dešimtyse šalies miestų netrukus startuos vietos plėtros strategijose numatytos veiklos.

 

Vidaus reikalų ministerija 2016 m. lapkričio 25 dieną organizuoja konferenciją „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Konferencija vyks Socialinių mokslų kolegijos konferencijų salėje, esančioje Kalvarijų g. 137 E, Vilniuje.

 

Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas pritarė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento siūlymui finansuoti dar dvi didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas.

 

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910.

 

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas patvirtino atrinktų finansuoti, rezervinį ir nefinansuojamų vietos plėtros strategijų sąrašus.

 

Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.

 

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino (2015-12-11) Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles.

 

Gruodžio 7, 8 ir 14 d., Anykščiuose, Birštone ir Palangoje vyko Vidaus reikalų ministerijos (VRM) organizuotas konsultacinis seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos: rengimas, atranka ir įgyvendinimas (II dalis)“.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!