x
  • Pradžia
  • >
  • Viešam aptarimui pateikti svarstyti vietos plėtros strategijų administravimo atrankos kriterijai

Viešam aptarimui pateikti svarstyti vietos plėtros strategijų administravimo atrankos kriterijai

2023 gegužės 02 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ projektų atrankos kriterijus (nuoroda į esinvesticijos.lt).

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų kviečiame teikti iki 2023 m. gegužės 16 d. (imtinai) el. paštu: viktorija.pociute@vrm.lt