x
  • Pradžia
  • >
  • Viešam aptarimui pateiktas Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių projektas

Viešam aptarimui pateiktas Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių projektas

2023 lapkričio 29 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektu tvirtinamų  Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) projektą.

Taisyklių projektas paskelbtas esinvesticijos.lt bei epilietis.lrv.lt

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. gruodžio 12 d. el. paštu: laura.stadaliene@vrm.lt