x
  • Pradžia
  • >
  • Baigtas mokymų ciklas miestų vietos veiklos grupių atstovams

Baigtas mokymų ciklas miestų vietos veiklos grupių atstovams

2023 spalio 24 d.

Baigtas miestų vietos veiklos grupių mokymų, skirtų vietos plėtros strategijų parengimui, ciklas. Mokymuose Marijampolėje, Vilniuje, Kėdainiuose ir Klaipėdoje dalyvavo atstovai iš 41 vietos veiklos grupės. Mokymų metu miestų vietos veiklos grupių atstovams buvo pristatyta aktualiausia informacija, susijusi su vietos plėtros strategijų rengimu (mokymų medžiaga: VRM pristatymas; CPVA pristatymas), diskutuota aktualiais klausimais, dalijamasi įžvalgomis ir patirtimi.

Tikimės, kad mokymai buvo naudingi, o jų metu gauta informacija ir žinios prisidės prie aukštesnės kokybės vietos plėtros strategijų parengimo.

Rengiant vietos plėtros strategijos finansinį veiksmų planą, kviečiame pasinaudoti finansavimo šaltinių skaičiuokle.

Prieš teikiant vietos plėtros strategiją Vidaus reikalų ministerijai, kviečiame pasitikrinti, ar kartu su vietos plėtros strategija teikiate visus būtinus dokumentus (dokumentų sąrašas).

Iškilus klausimams dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir teikimo Vidaus reikalų ministerijai, prašome kreiptis tiesiogiai į Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus darbuotojus pagal jiems priskirtas vietos veiklos grupes (konsultantų sąrašas).