x
  • Pradžia
  • >
  • Viešam aptarimui pateikti svarstyti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo specialieji projektų atrankos kriterijai

Viešam aptarimui pateikti svarstyti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo specialieji projektų atrankos kriterijai

2023 gruodžio 04 d.

2023 m. lapkričio 23 d. darbo grupei, skirtai Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvoms koordinuoti, į kurios sudėtį įeina socialiniai ir ekonominiai partneriai, išsiųsti derinimui 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų atrankos kriterijai (nuoroda į esinvesticijos.lt: kriterijus Nr. 1, kriterijus Nr. 2).

Pastabas ir pasiūlymus dėl viešai paskelbtų projektų atrankos kriterijų kviečiame teikti iki 2023 m. gruodžio 8 d. (imtinai) el. paštu: indre.barciene@vrm.lt