x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintos vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės

Patvirtintos vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės

2016 sausio 12 d.

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino (2015-12-11) Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles.

Patvirtintos taisyklės nustato tvarką, kuria vadovaujantis vietos veiklos grupių (VVG) parengtos vietos plėtros strategijos teikiamos tvirtinti ir tikslinamos jau pateiktosios. Taisyklės taip pat nustato vietos plėtros strategijų vertinimą lemiančius administracinės atitikties, naudos ir kokybės kriterijus bei tvarką, kuria vadovaujantis patvirtintos strategijos yra keičiamos, viešinamos, vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena.

Taisyklės nurodo, kad vietos plėtros strategijų vertinimą atlikęs VRM Regioninės politikos departamentas parengia ir teikia vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui vertinimo ataskaitą, kurioje be kita ko nurodo informaciją apie siūlomas tvirtinti ir finansuoti bei siūlomas nefinansuoti vietos plėtos strategijas. Komitetas, atsižvelgdamas pateiktą vertinimo ataskaitą, atrenka vietos plėtros strategijas ir sudaro siūlomų atrinkti ir finansuoti,  siūlomų nefinansuoti ir rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašus, kuriuos tvirtina vidaus reikalų ministras.

Patvirtintos taisyklės, kurios skelbiamos Europos Sąjungos  struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, taip pat nustato vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus ir procedūras, vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašų sudarymą ir vietos plėtros strategijos administravimą.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014-2020 m. paramos laikotarpiu. BIVP principais paremtoms strategijoms, kurias dabar rengia 54 miestuose susikūrusios VVG, parengti ir įgyvendinti bus skirta per 15 mln. eurų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.