x
  • Pradžia
  • >
  • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti – pirmieji finansavimai

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti – pirmieji finansavimai

2016 lapkričio 23 d.

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas pasirašė įsakymus, kuriais skyrė finansavimą Biržų, Jonavos, Kaišiadorių ir Švenčionių miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti. Keliose dešimtyse šalies miestų netrukus startuos vietos plėtros strategijose numatytos veiklos.
Vidaus reikalų ministras yra patvirtinęs Lietuvos miestuose įsisteigusių 23 vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Šešios iš jų yra 5 didžiųjų miestų, – Vilnius, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys įgyvendins po vieną vietos plėtros strategiją, Kaunas – dvi. Likusias 17 patvirtintų strategijų parengė vidutiniai ir mažesni miestai: Utena, Rietavas, Zarasai, Anykščiai, Biržai, Švenčionys, Kupiškis, Mažeikiai, Visaginas, Kaišiadorys, Jonava, Garliava, Prienai, Pakruojis, Pagėgiai, Varėna ir Šilutė.
Patvirtintos vietos plėtros strategijos numato skatinti gyventojų verslumą bei užimtumą ir taip siekti mažesnio nedarbo lygio, išaugusio darbuotojų skaičiaus įmonėse ir sumažėjusio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus. Strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos, taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Dažniausi strategijose numatyti keliai tai pasiekti – įvairios verslumo dirbtuvės, gyventojų perkvalifikavimas, socialinio ir bendruomeninio verslo modeliai, verslo starto paslaugų paketas norintiems pradėti savo verslą, nauji bendradarbiavimo tinklai, bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas.
Įgyvendinat vietos plėtros strategijas miestų VVG skelbs konkursus nevyriausybinėms/ bendruomeninėms organizacijoms ir savivaldai bei verslui, o pastarieji galės siūlyti savo projektus, padėsiančius įgyvendinti strategijose suplanuotas veiklas.
Strategijų įgyvendinimui administruoti skirtas lėšas miestų VVG galės naudoti vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimui, projektų vertinimui, atrankai ir įgyvendinimo stebėsenai, projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimui, gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimui apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti Jonavos miesto VVG skirta 100 tūkst., Biržų – 87 tūkst., Kaišiadorių – 79 tūkst. ir Švenčionių – 48 tūkst. eurų. Šiam tikslui skirtas lėšas gaus ir kitų miestų VVG, kurių parengtos vietos plėtros strategijos yra patvirtintos.