x
  • Pradžia
  • >
  • Pateiktas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Pateiktas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

2016 lapkričio 24 d.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Jį rasite čia:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1192917
Kviečiame per 10 darbo dienų teikti pastabas ir pasiūlymus.