x
  • Pradžia
  • >
  • Konsultavosi su 54 miestų vietos veiklos grupių atstovais

Konsultavosi su 54 miestų vietos veiklos grupių atstovais

2016 sausio 12 d.

Gruodžio 7, 8 ir 14 d., Anykščiuose, Birštone ir Palangoje vyko Vidaus reikalų ministerijos (VRM) organizuotas konsultacinis seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos: rengimas, atranka ir įgyvendinimas (II dalis)“.

Renginiuose dalyvavo vietos veiklos grupių (VVG), kurios susikūrusios 54 Lietuvos miestuose,  atstovai. Jiems pristatyti rengiami teisės aktai, kurie reglamentuos vietos plėtros strategijų atranką ir įgyvendinimą bei projektų, kurie bus finansuojami pagal VRM administruojamą priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, veiklų ir išlaidų tinkamumą.

Daug dėmesio konsultaciniame seminare skirta VVG atstovų klausimams, pastaboms ir pasiūlymams nagrinėti. Diskusijose sutartos nuostatos taps gairėmis teisės aktų projektus rengiantiems specialistams.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014-2020 m. paramos laikotarpiu. BIVP principais paremtoms strategijoms, kurias dabar rengia 54 miestuose susikūrusios VVG, parengti ir įgyvendinti bus skirta per 15 mln. eurų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.