x

Naujienos

 

Informuojame, kad paskelbtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

 

Rūpindamiesi, kad miestų vietos veiklos grupės visada laiku gautų būtent jiems aktualią ir svarbią informaciją, prašome patikslinti savo kontaktus (asmenis kontaktams, el. pašto adresus). Patikslinimus siųskite vytautas.strazdas@vrm.lt.

 

Jau 6 metus iš eilės organizuojamas socialinių inovacijų festivalį BiZzZ. Šiais metais BiZzZ epicentre – kultūrų įvairovė ir integracija.

 

Vidaus reikalų ministerija 2017 m. balandžio 4 d. 10:30 val. organizuoja mokymus Klaipėdos miesto integruotos investicijų teritorijos vietos veiklos grupės, Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės ir Rietavo, Mažeikių bei Pagėgių miestų vietos veiklos grupių atstovams ir potencialiems projektų, finansuotinų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, pareiškėjams.

 

Kovo 28 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko mokymai, į kuriuos buvo pakviesti Vilniaus miesto tikslinės teritorijos VVG, Švenčionių miesto VVG, Varėnos miesto VVG ir Kaišiadorių miesto VVG atstovai.

 

Vidaus reikalų ministerija parengė pavyzdinį vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą. Apraše pateikiama vietos plėtros projektinių pasiūlymų, skirtų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, vertinimo ir atrankos procedūra.

 

Vidaus reikalų ministerija (VRM) 2017 m. vasario 3 d. Kaune organizavo informacinį seminarą „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Seminare buvo pristatytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, diskutuota kitomis su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo startu susijusiomis aktualiomis temomis.

 

Vidaus reikalų ministerija (VRM) patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!