x
  • Pradžia
  • >
  • Paskelbtas aktualaus teisės akto pakeitimo projektas

Paskelbtas aktualaus teisės akto pakeitimo projektas

2017 spalio 30 d.

Informuojame, kad paskelbtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
Kviečiame vietos veiklos grupes teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto iki š.m. lapkričio 13 d.
Kontaktai – Kristijonas Vaitilavičius, tel. 85 271,8486, el. p. kristijonas.vaitilavicius@ vrm.lt
Daugiau informacijos apie projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1263446