x
  • Pradžia
  • >
  • Mokymai Vakarų Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupių atstovams ir potencialiems pareiškėjams

Mokymai Vakarų Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupių atstovams ir potencialiems pareiškėjams

2017 kovo 29 d.

Vidaus reikalų ministerija 2017 m. balandžio 4 d. 10:30 val. organizuoja mokymus Klaipėdos miesto integruotos investicijų teritorijos vietos veiklos grupės, Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės ir Rietavo, Mažeikių bei Pagėgių miestų vietos veiklos grupių atstovams ir potencialiems projektų, finansuotinų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, pareiškėjams.
Mokymuose bus aptartos projektų finansavimo sąlygos, pristatytas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ finansavimo sąlygų aprašas.
Mokymai vyks Klaipėdos miesto savivaldybėje, Tarybos posėdžių salė, 3 a.
Miestų vietos veiklos grupės į mokymus kviečiamos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-437 ir 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 patvirtintus siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašus.
Informacinę mokymų medžiagą galima atsisiųsti, atsisiųsti 1.