x

Naujienos

 

Vidaus reikalų ministerija (VRM) patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

 

Vidaus reikalų ministerija inicijuoja Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992, pakeitimą.

 

Vidaus reikalų ministerija patikslino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Projektas patikslintas, įvertinus iš suinteresuotų institucijų ir vietos veiklos grupių gautas pastabas ir pasiūlymus.

 

Vidaus reikalų ministerija rengia pavyzdinį Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą. Jau greitai jis bus skelbiamas mūsų interneto svetainėje www.miestobendruomene.lt

 

„Iniciatyva perduota miestiečiams, kuriems svarbu išspręsti jų vietovėje iškilusias problemas. Palyginti su tradiciniais metodais, įgyvendinant šį – bendruomenės inicijuotos vietos plėtros – metodą, žmonės, iki šiol buvę pasyvūs regioninės politikos „naudos gavėjais“, tapo aktyviais partneriais ir plėtros iniciatoriais“, – sakė vidaus reikalų viceministras Julius Morkūnas, sveikindamas praėjusį penktadienį (11.25) Vilniuje vykusios konferencijos „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ dalyvius.

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Jį rasite čia:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1192917
Kviečiame per 10 darbo dienų teikti pastabas ir pasiūlymus.

 

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas pasirašė įsakymus, kuriais skyrė finansavimą Biržų, Jonavos, Kaišiadorių ir Švenčionių miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti. Keliose dešimtyse šalies miestų netrukus startuos vietos plėtros strategijose numatytos veiklos.

 

Vidaus reikalų ministerija 2016 m. lapkričio 25 dieną organizuoja konferenciją „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Konferencija vyks Socialinių mokslų kolegijos konferencijų salėje, esančioje Kalvarijų g. 137 E, Vilniuje.

 

Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas pritarė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento siūlymui finansuoti dar dvi didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas.

 

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA JUMS!

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!