x
  • Pradžia
  • >
  • Pakeisti projektų finansavimo sąlygų aprašai

Pakeisti projektų finansavimo sąlygų aprašai

2019 spalio 03 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymais Nr. 1V-804 ir 1V-803 pakeisti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašai.

Minėtų teisė aktų galiojančios suvestinės redakcijos nuo 2019 m. spalio 1 d.:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr