x
  • Pradžia
  • >
  • Ieškoma papildomų lėšų miestų vietos veiklos grupių rezervinėms strategijoms

Ieškoma papildomų lėšų miestų vietos veiklos grupių rezervinėms strategijoms

2024 birželio 13 d.

Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Finansų ministeriją dėl  papildomų Europos Sąjungos (ES)  fondų lėšų miestų  vietos veiklos grupių rezervinėms strategijoms.

2024 m. birželio 13 d. vykusio 2021–2027 m. ES fondų investicijų stebėsenos komiteto posėdžio metu svarstyti 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimo klausimai.

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius atkreipė Stebėsenos komiteto narių, Finansų ministerijos (kuri yra 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos vadovaujančioji institucija) ir posėdyje dalyvavusių Europos komisijos atstovų dėmesį į didžiulį poreikį finansuoti miestų vietos veiklos grupių rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi finansuotinas 39 vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijas, kurioms jau skirta virš 36 mln. Eur.

Prašoma papildomai skirti 8,47 mln. Eur rezerviniame sąraše esančių 13 strategijų įgyvendinimui. Tai prisidėtų prie regioninių skirtumų mažinimo, suteiktų galimybę daug didesnei daliai bendruomenių spręsti vietoje kylančias socialinės atskirties bei užimtumo skatinimo problemas.