x
  • Pradžia
  • >
  • Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

2016 sausio 07 d.

Vidaus reikalų ministerija kviečia 54 Lietuvos miestuose susikūrusias vietos veiklos grupes teikti vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d.  įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 4 punktas numato, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu nustato vietos plėtros strategijų atrankos pradžią ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija skelbia kvietimą teikti vietos plėtros strategijas tvirtinimui.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 1V-5 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“, ministerija kviečia nuo 2016 m. sausio 15 d. pradėti teikti vietos plėtros strategijas. Vietos plėtros strategijos, parengtos pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ministerijai teikiamos iki 2016 m. vasario 15 d.  Miestų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijas ministerijai turi pateikti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikti asmeniškai adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

Bendri pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 2014–2020 metams numatyti asignavimai yra 15,6 mln. eurų.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.