x
  • Pradžia
  • >
  • Viešam aptarimui pateiktas svarstyti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo projektas

Viešam aptarimui pateiktas svarstyti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo projektas

2023 rugsėjo 29 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, siekdama aiškesnių vietos plėtros strategijų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijų nustatymo, proporcingesnio vertinimo balų dalių paskirstymo, didžiausios tinkamos finansuoti vietos plėtros strategijos vertės bei maksimalios Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų dalies skirtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui nustatymo, parengė ir teikia viešam aptarimui Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo projektą su priedais (nuoroda į esinvesticijos.lt).

Pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2023 m. spalio 5 d. (imtinai) el. paštu: viktorija.pociute@vrm.lt.