x
  • Pradžia
  • >
  • Tikslinamas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Tikslinamas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2018 gruodžio 05 d.

Vidaus reikalų ministerija parengė ir šiuo metu derina miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui labai svarbaus dokumento – priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo – pakeitimo projektą.

Aprašas tikslinamas siekiant kelių tikslų. Pirma, siekiama padidinti reglamentavimo, kurį nustato aprašas, aiškumą. Tuo tikslu, numatoma detalizuoti pareiškėjams nustatytą reikalavimą veikti iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos ne trumpiau kaip 2 metus, nustatant požymius, kuriais remiantis turi būti vertinama pareiškėjo atitiktis pirmiau nurodytam reikalavimui. Taip pat siekiama paaiškinti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo sampratą, supaprastinti galimų tikslinių grupių reglamentavimą, atsisakyti besidubliuojančių ir viena kitai prieštaraujančių nuostatų. Antra, siekiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo galimybių išplėtimo. Šiuo tikslu numatoma sudaryti galimybę teikti nereikšmingą pagalbą ūkio subjektams veiklose, susijusiose su bendradarbiavimo tinklų kūrimu ir jų palaikymu, o taip pat nustatyta procedūra, leidžianti įgyvendinančiajai institucijai vertinti ir nustatyti ar konkrečiu atveju skiriant finansavimą bendradarbiavimo tinklo kūrimo, palaikymo veiklos vykdymui bus teikiama nereikšminga pagalba.
Aprašas taip pat tikslinamas siekiant sumažinti nepagrįstą reguliavimo naštą, panaikinti nepagrįstus ribojimus bei atlikti kitus techninio pobūdžio pakeitimus. Aprašo pakeitimo projektą galima rasti čia.
Vidaus reikalų ministerija taip pat parengė ir šiuo metu derina naujos priemonės – „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ – projektų finansavimo sąlygų aprašą. Nauja priemonė, lyginant su dabar nustatyta priemone ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, skiriasi tik projektų atrankos būdu (naujai priemonei numatomas projektų atrankos būdas – tęstinė projektų atranka). Taip pat naujoje priemonėje atsižvelgiama į rengiamą Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių naują redakciją. Šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą galima rasti čia.
Miestų vietos veiklos grupes kviečiame aktyviai dalyvauti svarstant minėtų dokumentų projektus.