x
  • Pradžia
  • >
  • Rengiamas pavyzdinis vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas 2017-01-04

Rengiamas pavyzdinis vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas 2017-01-04

2017 sausio 04 d.

Vidaus reikalų ministerija rengia pavyzdinį Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą. Jau greitai jis bus skelbiamas mūsų interneto svetainėje www.miestobendruomene.lt .
Miesto VVG, rengdama Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą gali konsultuotis su Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialiste Laura Bačinskiene (8 5 271 88 95, laura.bacinskiene@vrm.lt) arba vyr. specialiste Kristina Sabaliauskiene (8 5 271 8975, kristina.sabaliauskiene@vrm.lt).
Kilus klausimų dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus vedėją Eglę Šarkauskaitę (8 5 271 8729, egle.sarkauskaite@vrm.lt).