x
  • Pradžia
  • >
  • Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

2018 liepos 11 d.

Kviečiame vietos veiklos grupes teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo  (toliau – PFSA) pakeitimo projekto. Pastabas ir pasiūlymus dėl PFSA pakeitimo projekto prašome teikti iki 2018 m. liepos 20 d. adresu ieva.bakuniene@vrm.lt, tel. (85) 271 8192, egle.sarkauskaite@vrm.lt, tel. (85) 271 8729.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ac59fb007db911e89188e16a6495e98c

Taip pat pridedame dokumentą, kuriame išdėstyti Vidaus reikalų ministerijos argumentai dėl PFSA pakeitimo projekto.

Pažyma dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo.