x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės

Patvirtintos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės

2024 sausio 23 d.

2024 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-74 “Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustatančios reikalavimus vietos plėtros strategijų, parengtų ir atrinktų pagal Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“, (toliau – vietos plėtros strategijos) įgyvendinimui ir skirtos miestų vietos veiklos grupėms, bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų pareiškėjams, vykdytojams ir institucijoms, dalyvaujančioms vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, jų stebėsenos bei vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos ir įgyvendinimo priežiūros procesuose.

 

Su Taisyklėmis (ir jų priedais) galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e620630b93911eea5a28c81c82193a8