x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtinti pirmieji finansuotinų vietos plėtros strategijų sąrašai ir duotas startas strategijų administravimui

Patvirtinti pirmieji finansuotinų vietos plėtros strategijų sąrašai ir duotas startas strategijų administravimui

2024 gegužės 15 d.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu patvirtino pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą atrinktų ir finansuotinų miestų vietos plėtros strategijų pirmuosius sąrašus Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione bei Sostinės regione.

Pirmuoju sąrašu finansavimas skiriamas Druskininkų, Joniškio, Pakruojo, Utenos, Kėdainių, Biržų, Varėnos, Kelmės, Radviliškio, Vilkaviškio, Prienų, Šakių, Ukmergės ir Švenčionių miestų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijoms. Artimiausiu metu bus patvirtinti kiti finansuotinų strategijų ir rezervinis sąrašai.

Patvirtinti sąrašai – čia.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė kvietimą Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimui.

Projektų įgyvendinimo planus gali teikti miestų vietos veiklos grupės, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Detalesnę informaciją rasite čia.

Kvietimui numatytas finansavimas – 10 114 633.73 mln. eurų, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 200 tūkst. eurų.

Projekto įgyvendinimo planai pagal kvietimą teikiami ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 17 d. 17.00 val.