x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintas VRM pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas

Patvirtintas VRM pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas

2022 spalio 06 d.

Patvirtintas VRM pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536 „Dėl  2022–2030 m. viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a2c5ed01df111edb4cae1b158f98ea5).

Pažangos priemonės tikslas – didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones ir siekti, kad pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvavusių rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas 2027 m. būtų daugiau.

Į miestų vietos veiklos grupes orientuotos priemonės skatins miestuose veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžiant miestų vietovėse nustatytas viešųjų paslaugų problemas, taip pat padės sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetencijas, leis kompleksiškiau ir rezultatyviau spręsti konkrečias problemas, sudarys sąlygas vietose užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, padės sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms.