x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintas vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui skirtas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui skirtas projektų finansavimo sąlygų aprašas

2023 birželio 13 d.

Vidaus reikalų ministerija patvirtino 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Parama miesto vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Projektų finansavimo sąlygų apraše numatyta remti veiklas, skirtas miestų vietos veiklos grupių kompetencijų (būtinų vietos plėtros strategijoms rengti ir įgyvendinimui administruoti, projektų atrankai vykdyti, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėsenai atlikti, projekto viešinimui vykdyti) kėlimui bei bendradarbiavimo stiprinimui.  

Projekto veikloms įgyvendinti numatoma skirti 1 296,74 tūkstančius eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. 

Galimas pareiškėjas – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.