x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintas vietos plėtros strategijų administravimo finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas vietos plėtros strategijų administravimo finansavimo sąlygų aprašas

2024 vasario 27 d.

2024 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-182 “Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklosBendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui “ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Projektų finansavimo sąlygų aprašas skirtas miestų vietos veiklos grupėms, kurios administruos į vidaus reikalų ministro patvirtintą siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą atrinktas strategijas.

Su projektų finansavimo sąlygų aprašu ir jo priedais galite susipažinti čia: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edeebc90d4b111eead77e967e3995264