x
  • Pradžia
  • >
  • Pasiruošimas 2021-2027 m. finansavimo laikotarpio bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymui

Pasiruošimas 2021-2027 m. finansavimo laikotarpio bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymui

2022 rugsėjo 05 d.

Vidaus reikalų ministerija kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo.

Konsultacijos tikslas – Vidaus reikalų ministerija pagal kompetenciją būdama atsakinga už Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių (toliau – Taisyklės) parengimą, kuriuose nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijoms, kurios įgyvendinamos pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“, jas rengiančius subjektus ir jų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021–2027 m. laikotarpiu, teikia visuomenei, socialiniams ir ekonominiams partneriams bei suinteresuotoms šalims, kad jie susipažintų su Taisyklėmis ir jų priedais.

Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėms rengti ir įgyvendinti.

Daugiau informacijos: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/vietos-pletros-strategiju-rengimo-ir-atrankos-taisykliu-projektas