x
  • Pradžia
  • >
  • Pakeisti vietos veiklos grupėms aktualūs teisės aktai

Pakeisti vietos veiklos grupėms aktualūs teisės aktai

2020 birželio 04 d.

Vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. pasirašė įsakymus dėl dviejų vietos veiklos grupėms aktualių teisės aktų pakeitimų.

Įsakymu Nr. 1V-538 pakeistas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA).

Įsakymu Nr. 1V-539  pakeistas vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Pažymėtina, kad abiejų teisės aktų pakeitimai apima ir priemones koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti.

Su PFSA pakeitimais galima susipažinti čia, su Taisyklių pakeitimais – čia.