x
  • Pradžia
  • >
  • Pakeistas vietos plėtros strategijų sąrašą patvirtinantis įsakymas

Pakeistas vietos plėtros strategijų sąrašą patvirtinantis įsakymas

2020 sausio 31 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-49 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ padaryti kai kurie minėto sąrašo duomenų pakeitimai.

Suvestinę įsakymo versiją galiojančią nuo 2020 m. sausio 24 d. rasite šioje teisės aktų registro nuorodoje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74ccd6304e4511e6b72ff16034f7f796/asr