x
  • Pradžia
  • >
  • Pakeistas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pakeistas projektų finansavimo sąlygų aprašas

2018 sausio 03 d.

Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-4 buvo pakeistas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA), patvirtintas 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77.

Nuoroda į aktualią PFSA redakciją:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/TeUhHwPeQk