x
  • Pradžia
  • >
  • Naujas privačių interesų deklaravimas

Naujas privačių interesų deklaravimas

2019 gruodžio 13 d.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) informavo (atsisiųsti raštą arba skrajutę), kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ) (atsisiųsti įstatymą).

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 44.2.1. papunkčiu, deklaruoti savo privačius interesus, kaip nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, turi asmenys, dalyvaujantys rengiant ir priimant miesto VVG sprendimus dėl kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, rezervinių vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos keitimo, (t. y. miesto VVG administracijos darbuotojai ir šiame papunktyje nurodytus sprendimus priimančių miesto VVG organų nariai).

Daugiau informacijos apie naujas VPIDĮ nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo galite rasti VTEK interneto svetainėje (čia), skiltyje „Privačių interesų deklaravimas“.