x
  • Pradžia
  • >
  • Miestų vietos veiklos grupės vienijasi

Miestų vietos veiklos grupės vienijasi

2018 lapkričio 27 d.

Veiklą neseniai pradėjo miestų vietos veiklos grupes vienijantis Miestų vietos veiklos grupių tinklas.

2018 m. rugsėjo 21 d. buvo įregistruota ir veiklą pradėjo asociacija – Miestų vietos veiklos grupių tinklas (toliau – MVVGT), kaip vieno iš svarbiausių miestų vietos veiklos grupes vienijančių tikslų siekiantis atstovauti ir ginti MVVGT narių interesus.
Naujai įsteigta institucija kelia sau ir kitų ne mažiau svarbių tikslų: sudaryti sąlygas glaudesniam Lietuvos miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos valdymo institucijomis. MVVGT taip pat numato dalyvauti teisės aktų, galinčių turėti įtakos MVVGT narių veiklai, rengimo procese, teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, o apibendrinus gautas pastabas ir pasiūlymus suformuoti bendrą poziciją, kurią teikti teisės aktus rengiančioms institucijoms ir organizacijoms. Be to MVVGT planuoja kaupti visiems MVVGT nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti MVVGT narių tarpe; rengti parodas, konferencijas, seminarus ir kitus renginius programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti; apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant MVVGT tikslines programas ir projektus. MVVGT įstatuose taip pat nurodoma, kad organizacija ieškos bendradarbiavimo galimybių su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis bei koordinuos savo narių veiksmus, užmezgant ryšius ir įgyvendinant bendrus projektus, konsultuos savo narius bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis. Įstatai taip pat numato analizuoti Lietuvos miestų vietos veiklos grupių veiklą, teikti pasiūlymus dėl paramos lėšų panaudojimo ir projektų administravimo sistemos tobulinimo; formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie MVVGT ir jo narius, gerinti savo narių įvaizdį; rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu.
Naujai įsteigtos asociacijos prezidentė – Vilma Indrikonienė, valdybos pirmininkė – Vaida Šeižė, el.p. korespondencijai – miestuvvgtinklas@gmail.com.