x
  • Pradžia
  • >
  • Kviečiame teikti pasiūlymus projektų finansavimų sąlygų aprašo projektui

Kviečiame teikti pasiūlymus projektų finansavimų sąlygų aprašo projektui

2024 vasario 26 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ (ESF+) projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas, kartu su aktualiu įsakymo dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektu, paskelbtas: TAIS.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2024 m. kovo 14 d. (imtinai) el. paštu: laura.stadaliene@vrm.lt. Esant poreikiui pateikti daugiau pastabų ar pasiūlymų, maloniai prašome tai daryti reikiamame dokumente, naudojant pakeitimų sekimo (angl. track changes) ar komentarų funkcijas.