x
  • Pradžia
  • >
  • Informuojame apie viešąją konsultaciją

Informuojame apie viešąją konsultaciją

2022 birželio 29 d.

Paskelbta VRM pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ viešoji konsultacija

Vidaus reikalų ministerija kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo.

Pažangos priemonės tikslas – didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones.

Į miestų vietos veiklos grupes orientuotos priemonės skatins miestuose veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžiant miestų vietovėse nustatytas viešųjų paslaugų problemas, taip pat padės sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetencijas, leis kompleksiškiau ir rezultatyviau spręsti konkrečias problemas, sudarys sąlygas vietose užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, padės sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms.

Šia priemone numatoma siekti, kad pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvavusių rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas 2027 m. būtų daugiau.

 

Vidaus reikalų ministerija, būdama strateginio valdymo sistemos dalyvė, rengia programavimo lygmens planavimo dokumentus, susijusius su Pažangos priemone, ir teikia juos susipažinti visuomenei, socialiniams ir ekonominiams partneriams bei suinteresuotoms šalims.

Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami Pažangos priemonės dokumentams rengti ir įgyvendinti.

Daugiau informacijos: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-2022-2030-metu-pletros-programos-valdytojos-lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerijos-viesojo-valdymo-pletros-programos-pazangos-priemones-nr-01-004-08-04-01-didinti-visuomenes-isitraukima-i-vietos-problemu-sprendima-apraso