x
  • Pradžia
  • >
  • Finansuojamų vietos plėtros strategijų skaičius nuo 21 padidėjo iki 39

Finansuojamų vietos plėtros strategijų skaičius nuo 21 padidėjo iki 39

2018 rugpjūčio 09 d.

Vidaus reikalų ministerija papildė atrinktų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Miestų bendruomenių parengtoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti papildomai skirtos lėšos atvėrė duris finansavimui strategijų, kurios iki šiol buvo rezerviniame vietos plėtros strategijų sąraše, – vidaus reikalų ministras papildė siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą dar 16 strategijų.
Į minėtą sąrašą pateko geriausiai įvertintos strategijos, kuriose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos: verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių organizavimas; kompetencijų, reikalingų laisvoms (kuriamoms) darbo vietoms, suteikimas gyventojams; veikiančių socialinio ir bendruomeninio verslo modelių kūrimas; pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas; priešpensinio amžiaus gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių moterų (auginančių mažamečius vaikus) užimtumo ir verslumo iniciatyvų skatinimas; paslaugų paketo pradedantiems verslą asmenims sukūrimas; priemonių, pritraukiančių investicijas į vietos verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, įgyvendinimas.
Vietos plėtros strategijose taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį, – bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas paslaugas sklaida ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.
Vertinant vietos plėtros strategijas (naudos ir kokybės vertinimas) nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos įgyvendinimą.
Su atnaujintu siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašu galima susipažinti čia, su siūlomų nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašu – čia.