x
  • Pradžia
  • >
  • Finansinė parama miestų bendruomenių iniciatyvoms bus paskirta iki metų vidurio

Finansinė parama miestų bendruomenių iniciatyvoms bus paskirta iki metų vidurio

2018 balandžio 17 d.

22-ų Lietuvos miestų bendruomenės jau įgyvendina savo parengtas, vidaus reikalų ministro patvirtintas ir Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamas (iki 85 proc.) vietos plėtros strategijas. Tikėtina, kad finansinė parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui pasieks dar daugiau miestų.

Bendruomenės inicijuota plėtra (BIVP) – nauja priemonė, suteikianti galimybę 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu pretenduoti į ES paramą miesto vietos veiklos grupėms (VVG) rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Pastarosios apima veiklas, skirtas mažinti socialinę atskirtį, skatinti užimtumą ir verslumą.

Vidutinių ir mažesnių miestų grupėje finansavimas šiuo metu skirtas 17 geriausių strategijų įgyvendinimui ir administravimui, nes tokiuose miestuose įgyvendinti vietos veiklos strategijas, priešingai nei didžiuosiuose miestuose, nėra privaloma.
Tinkamomis įgyvendinti pripažintų strategijų yra ir daugiau, tačiau visoms joms skirti paramą trūko lėšų. Todėl dar 24 strategijos yra įrašytos į rezervinių sąrašą.

Atsižvelgiant į numatomą finansavimo minėtai priemonei padidinimą, rezervinės vietos plėtros strategijos yra ruošiamos įtraukti į siūlomų finansuoti strategijų sąrašą.

VVG, kurių parengtos strategijos pateko į rezervinių strategijų sąrašą, pagal Jungtinio Komiteto pastabas jau pakoregavo savo strategijas, o Vidaus reikalų ministerija (VRM) jas įvertino. Vyksta ir VVG pateiktų projektinių pasiūlymų vertinimas bei projektų sąrašų sudarymas.

Vis dėlto, vietos plėtros strategijų perkėlimas iš rezervinio į finansuotiną sąrašą nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi.

Pažymėtina, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atlieka Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. ─ 2017 m. birželio 30 d. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikė tarpinius minėto audito pastebėjimus ir rekomendacijas. Atsižvelgiant į tai, vietos plėtros strategijų įgyvendinimas bus atnaujintas, o taip pat strategijų perkėlimas iš rezervinio į finansuotiną sąrašą prasidės tik įgyvendinus pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas. Planuojama, kad tai įvyks šių metų viduryje.