x
  • Pradžia
  • >
  • Durys pravertos! Susitiko miestų ir kaimų vietos veiklos grupių tinklų atstovai

Durys pravertos! Susitiko miestų ir kaimų vietos veiklos grupių tinklų atstovai

2021 balandžio 14 d.

2021-04-13 įvyko miestų ir kaimų vietos veiklos grupių (VVG) tinklų valdybų narių susitikimas, kurio tikslas – rasti jungiančias grandis, dalintis informacija, planuoti bendras veiklas.

Susitikimo metu pasidalinta informacija apie vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimą, VVG galimybes daugiau įsitraukti rengiant regionų ir savivaldybių strateginius dokumentus. Miestų ir kaimų VVG veikia skirtingomis sąlygomis, tad čia nėra vietos kur lygintis ar konkuruoti, juolab, kad keleto miestų ir kaimų administracijos yra tapačios. Aktuali geroji patirtis perimta ir per 2015-2020 m. laikotarpį miestuose įgyta unikali patirtis, kuri kolegoms pasirodė verta perėmimo dirbant kaimo vietovėse. Susitikimo metu paliestos ir kitos temos: perinamasis laikotarpis, VVG siekimas gauti nevyriausybinių organizacijų statusą, naujų strategijų rengimas ir atranka, bendradarbiavimo galimybės.

Abiems tinklams yra svarbi parama veiklai, kuri leistų nuolat kelti kvalifikaciją, ieškoti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų vietiniams iššūkiams bei įgalintų lygiavertiškai dirbti su kuruojančiomis ministerijomis bei lėšas administruojančiomis agentūromis.

Miestų VVG tinklo prezidentė Vilma Indrikonienė ir kaimo Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė džiaugėsi pirmojo susitikimo rezultatu, nes išsklaidyta nuogirdų migla bei užpildytos žinių apie faktinę situaciją spragos. Sutarta paskatinti narius aktyviau įsitraukti į šiuo metu rengiamų aukštesnio lygmens strateginių dokumentų procesą, kadangi miestų ir kaimų VVG turi sukauptą vertingą patirtį, bei vėlesniems susitikimams ieškoti VVG ir tinklų bendradarbiavimo idėjų, atitinkančių reglamentavimo subtilybes.

Miestų vietos veiklos grupių tinklo informacija