x
  • Pradžia
  • >
  • Aktyvioms vietos bendruomenėms – dvigubai daugiau ES investicijų

Aktyvioms vietos bendruomenėms – dvigubai daugiau ES investicijų

2022 rugsėjo 20 d.

Utenoje prasidėjo Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginių ciklas, skirtas pasidalinti gerosiomis patirtimis įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros  (BIVP) strategijas ir projektus. Šiame ir kituose renginiuose vietos veiklos grupėms bus pristatomos ir naujojo 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpio strategijų rengimo gairės.

Pagrindinės ES investicijos skirtos gyventojų skurdo ir socialinės atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti.

„Mūsų siekis – padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, o asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių – lengviau įsilieti į darbo rinką, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo ir darbo rinkoje gebėti patiems išsilaikyti“, – sako vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

BIVP metodas miestuose sulaukė itin didelio populiarumo ir susidomėjimo, todėl naujuoju 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama skirti 52,4 mln. eurų – daugiau nei 2 kartus daugiau lėšų nei ankstesniu 2014-2020 m. finansavimo periodu.

Naujajame finansavimo periode BIVP lėšos bus ne tik iš Europos socialinio fondo, bet ir iš Europos regioninės plėtros fondo – tai reiškia, kad bus finansuojama daugiau „kietųjų“ investicijų. Taip pat naujajame periode bus investuojama ir į vietos plėtros strategijų veiksmus, padedančius socialinio verslo kūrimui ir plėtrai.

BIVP – teritorinis investavimo metodas kai iniciatyvą perima vietos bendruomenės žmonės, kurie geriausiai žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir poreikius, kuriems svarbu šiuos poreikius patenkinti, išspręsti vietos bendruomenei kylančias problemas ir efektyviausiai panaudoti ES investicijas.

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijomis, parengė Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, kuriose nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021–2027 m. laikotarpiu, projektą. Šios taisyklės duos startą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai Lietuvos miestuose 2021-2027 m.

Renginių ciklas vyks 10-yje Lietuvos apskričių: Utenos, Marijampolės, Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės, Alytaus,  Kauno, Telšių, Šiaulių ir Vilniaus.

Su renginiuose skaitytų pranešimų skaidrėmis galima susipažinti čia ir čia.