x

Teisės aktai

2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas.

Aprašo priedai.

1 priedas. Veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

2 priedas. Veiklos „Parama miesto vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3 priedas. Veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.